Nová práce s projekty ve Visual Studiu 2019

Visual Studio 2019 změnilo způsob vytváření a otevírání projektů. Na této stránce je popsán.

Vytvoření nového projektu

Po spuštění Visual Studia 2019 se objeví úvodní obrazovka, kde posuvník vpravo potáhnete dolů.

Úvodní obrazovka Visual Studia 2019 - posuvník

Následně klepnete na "Vytvořit nový projekt".

Úvodní obrazovka Visual Studia 2019 - vytvoření nového projektu

Na další obrazovce mírně potáhnete posuvník, vyberete šablonu "Aplikace Windows Forms" a potvrdíte tlačítkem "Další".

Volba šablony Windows Forms

Poté zadáte název vašeho nového projektu a potvrdíte tlačítkem "Vytvořit".

Volba názvu nového projektu

Otevření existujícího projektu

Pokud projekt máte z minulosti vytvořen a chcete se k němu vrátit, máte několik možností:

Otevření existujícího projektu